Термопанели – размери


Дължината се изработва според заданието

Полезната ширина на всички сандвич панели е 1000 mm

Т.е. след монтажа всеки панел покрива 1 метър ширина

Например:  Ако искате да покриете стена широка 10 м и висока 3 м ще са ви необходими 10 бр. панели с дължина 3 м.

Ако проектирате вратите и прозорците съобразно ширината на термопанелите, ще спестите време при монтажа и ще намалите фирата.

Пробивна глава на винта


Винтовете се избират според дебелината на метала, който трябва да пробият.

пробивна глава дебелина на метала 
4-5 mm до 4 mm
6 mm до 5 mm
12 mm до 10 mm

Ако металът е закален, е необходимо предварително да се пробият отвори!

Изчисление на дължина на крепежните елементи


Стенни панели
Дължината на винта се определя от:
дебелината на изолацията
размера на пробивната глава
захващане в конструкцията 15 mm

Пример: при 50 mm изолация и винт с пробивна глава 12 mm ще са ви необходими винтове с мин. 77mm дължина (50+12+15).

Покривни панели
Дължината на винта се изчислява като към горната сметка се добяви височината на реброто – межу 32mm и 40mm според вида на панела

Пример: при 50 mm изолация, пробивна глава 12mm и ребро 32mm ще са ви необходими винтове с мин. дължина 109mm (50+12+15+32).

Изчисление на количество крепежни елементи

Панелите се фиксират с винт на снадките между два панела към всяка греда.

За монтажа на един панел върху 4 столици ще са необходими 4 винта.

За да изчислите общата бройка винтове, умножете броя на панелите по броя на гредите (столиците)

Изложените на вятър краища на панелите (например стрехи, било, ъгли..) ще се нуждаят от допълнително укрепване. На тези места се поставят допълнително винтове, затова ще увеличим бройките с още 30%

Например: за монтажа на 100 бр. панели върху металната конструкция със 4 столици ще са ви необходими около 520 бр. винтове

(100 x 4 + 30%)