При лоши метеорологични условия, може да покриете сандвич панелите с брезент. Когато дъжда спре трябва да махнете брезента, за да се вентилират опаковките и да се избегне кондензация на водните капки.

Сандвич панелите трябва да се пазят от влага и прах. В случай на по-дълго съхранение, се прибират в добре вентилиран, сух склад и се използват дървени палети.