Покривите от сандвич панели, като алтернатива на традиционните покриви стават все по-популярни и разпространени благодарение на бързия монтаж, добрите топлоизолационни характеристики и невисоката им цена. Ползването на естествената дневна светлина в халета от сандвич панели допълва идеята за икономични и енергоспестяващи сгради.

Най-икономичният вариант за осигуряване на горно осветление

за промишлени халета, селскостопански сгради, оранжерии и спорни съоражения
  • висок коефициент на светлопреминаване
  • добри топлоизолационни характеристики
  • защита от вредното влияние на ултравиолетовите лъчи
  • добра шумоустойчивост висока устойчивост на атмосферни влияния
  • Минимален наклон на покрива: 7%
  • съвместими с повечето покривни сандвич панели
  • лесен монтаж – осигуряваме профили, уплътнения и какво друго е необходими за монтирането на прозрачните модули към сандвич панели

гладък панел с дебелини 30mm и 40mm

Използва се за създаване на ивици дневна светлина на покрива. Панелът е предназначен да замести един сандвич панел по цялата дължина на ската.

Прозрачни панели изработени от 6-стенен екструдиран поликарбонат с външен слой UV защита. Клетъчната структура на панела подобрява з висока твърдост на панела и подобрява коефициента на топлопроводимост. Двата края по дължина са профилирани за монтаж в комбинация с покривни сандвич панели. 

Характеристики на DayLight panel>

прозрачни панели - техническа информацияпрозрачни панели

 

трапецовиден профил с 4  ребра с дебелини 12mm и 16mm

Профилът позволява панела да бъде монтиран в отделни участъци на покривните панели. Може да се използва също и за цялостно изграждане на пориви и навеси.

прозрачен сандвич панел W4

Прозрачни панели изработени от екструдиран поликарбонат с външен слой U.V.защита. Профилираният многостенен панел може да понесе големи натоварвания и осигурява добра топлоизолация. Модулът може да се използва за създаване, както на ивици естествено горно осветление, така и за цялостно изграждане на покриви и навеси. 

Характеристики на DayLight W4>

прозрачни панели - техническа информацияпрозрачни панели
трапецовиден профил с 5 ребра с дебелини 10mm, 12mm и 16mm

Профилът позволява панела да бъде монтиран в отделни участъци на покривните панели. Може да се използва също и за цялостно изграждане на пориви и навеси.

Прозрачни панели изработени от екструдиран поликарбонат с външен слой UV защита. Профилираният многостенен панел може да понесе големи натоварвания и осигурява добра топлоизолация. Модулът може да се използва за създаване, както на ивици естествено горно осветление, така и за цялостно изграждане на покриви и навеси. 

Характеристики на DayLight W5>

прозрачни панели - техническа информацияпрозрачни панели

 


Предлагаме 2 основни вида прозрачни панели:
гладки панели с дебелина 30 mm и 40 mm – Daylight PANEL
трапецовидни профили с 4 и 5 ребра  Daylight W4 и Daylight W5