отговарят на всички изисквания на ЕС за безопасност, здраве и опазване на околната среда.
Енергийната ефективност и здравината.
Металните термопанелите BRAVOPANEL се отличават с високите си изолационни качества. Голямата плътност на пяната осигурява едно от най-ефективните термични ядра в индустрията.

По-малки разходи при строителство на промишлени сгради
Дебелината на ламарината и високата плътност на изолацията правят панелите BRAVOPANEL много по-здрави.
Покривнивен панел BRAVOPANEL с дебелина 50 мм, поставен на столици (подпори) през 2 метра може да носи 300кг. на кв.метър.


БРАВОпанел с дебелина 50 мм, поставен на столици (подпори) през 2,5 метра може да носи 200кг. на кв.метър.

По-здравите панели, позволяват да се олекоти конструкцията. Колкото по-малко греди и столици, толкова по-евтина конструкция и монтаж.