.

Консултантска помощ при кандидатстване

 

     Консултантската ни услуга е насочена към клиенти, които използват продукти на БРАВОПАНЕЛ. Всеки наш клиент може да провери какви са шансовете му да получи европейско финансиране. С инициативата “Консултантска помощ при кандидатстване” искаме да помогнем на нашите клиенти, не само да открият възможности за допълнително финансиране, но и реално да спечелят евросубсидии.

       Нашите консултанти са детайлно запознати с изискванията за финансиране по програмите на ЕС и съответстващата им нормативна уредба. Ако сте допустим кандидат по някоя от програмите, ще ви помогнем да се подготвите за кандидатстване при най-изгодни условия. 

     От инициативата ни “Консултантска помощ при кандидатстване” могат да се възползват всички клиенти закупили стоки или услуги от БРАВОПАНЕЛ, ще получат най-малко 50% отстъпка от цената на услугата.

Какви дейности могат да получат финансиране

 • строителство
 • ремонт на сгради и друго недвижимо имущество
 • закупуване на нови машини, съоръжения и оборудване
 • закупуване на земя
 • обучения
 • средства за заплати

Колко пари може да получите

 • Програмите отпускат от 50% до 100% от разходите!

Aко искате да инвестирате 90 000 лв. и проектът ви бъде одобрен ще спестите най-малко 45 000 лв, като в определени случаи тази помощ може да достигне до пълно покриване на разходите.

Кой може да кандидатства за финансиране

 • земеделски производители
 • търговски дружества
 • кооперации
 • еднолични търговци

Колко време ще отнеме кандидатстването

 • Ние ще подготвим документацията и ще следим за спазването на сроковете и изискванията.
 • Проверката на проектите ще трае около 3 месеца.