Налични сандвич панели
20.10.2021 г.

Цени с ДДС за 1 кв.м

стеннен панел, скрит монтаж Wall PUR HF
30mm – 34,34 лв.
40mm – 35,22 лв.
50mm – 38,68 лв.
60mm – 42,27 лв.

покривен панел Roof PUR
30mm – 35,11 лв.
40mm – 37,08 лв.
50mm – 40,51 лв.
60mm – 48,68 лв.

сандвич панел тип КЕРЕМИДА

77mm – 60,11 лв.

За количества над 150 кв.м направете запитване.

Направете заявка